Ulovlig opførsel på det lille marked (www.detlillemarked.dk) er ikke tilladt på nogen måde!

Du erklærer dig enig i, at alt information, data, tekt, software, grafik eller andet materiale ("indholdet på siden"), uanset om det er postet privat eller transmitteret privat, fra hvem dette indhold end måtte komme fra, er denne persons ansvar. Det betyder at du, og ikke det lille marked (www.detlillemarked.dk), har det fulde ansvar for alt indhold som du uploader, poster, emailer, transmittere eller på nogen anden måde gør tilgængeligt via det lille marked's (www.detlillemarked.dk) webside.

det lille marked (www.detlillemarked.dk) kontrollerer ikke indholdet der er gjort tilgængeligt via det lille marked's (www.detlillemarked.dk) webside, og kan derfor heller ikke garantere for ægtheden, integriteten, færdiggørelsen eller kvaliteten af dette indhold.

Under ingen omstændigheder og på ingen måde vil det lille marked (www.detlillemarked.dk) være ansvarlige for hvilket som helst indhold, inklusive men ikke begrænset af, fejl eller mistolkninger i indhold, tab eller skade af nogen art, der måtte være opstået som et resultat af brug af hvilken som helst type indhold, uanset om dette er emailet, transmitteret eller på nogen anden måde gjort tilgængeligt via det lille marked's (www.detlillemarked.dk) webside.

Du erklærer dig enig i, ikke at bruge det lille marked (www.detlillemarked.dk) webside til:

1) upload, post, email, transmittere eller på nogen anden måde gøre materiale tilgængeligt der er ulovligt, stødende, truende, misbrugende, chikanerende, indviklet, ærekrænkende, vulgært, obskønt, injurierende, vulgært, uanstændigt, injurierende, krænkende af andres privatliv, hadefulde, etniske, racistiske, eller på anden måde være stødende eller skade minoriteter;

2) efterligne en person eller enhed eller falsk stat eller på anden måde misbruge din tilknytning til en person eller enhed;

3) forfalske (falsificere) meta-data (headers) eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af ​​indhold transmitteret via det lille marked (www.detlillemarked.dk) webside;

4) upload, post, email, transmitere eller på nogen anden måde gøre materiale tilgængeligt, som du ikke har rettighed til at gøre tilgængeligt under hvilken som helst lov, kontrakt eller øvrige forbindelser og relationer;

5) upload, post, email, transmittere eller på nogen anden måde gøre materiale tilgængeligt som krænker et hvilket som helst patent, handelsmærke, handelshemmelighed, copyright eller hvilken som helst anden ejendomsret for hvilket som helst område;

6) upload, post, email, transmitere eller på nogen anden måde gøre materiale tilgængeligt with any unsolicited eller uautoriseret reklamering, promoverende materialer, "junk mail", "spam" eller hvilken som helst anden form for solicitation;

7) upload, post, email, transmittere eller på nogen anden måde gøre materiale tilgængeligt der indeholder softwarevirus eller hvilken som helst anden computerkode, kendt eller ukendt, filer eller programmer, designet til at forstyrre, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af hvilken som helst computersoftware, computerhardware eller telekommunikationsudstyr;

8) forstyrre det normale flow af kommunikation eller i øvrigt handle på en måde, der negativt påvirker andre brugeres mulighed for at deltage i diskussioner eller udvekslinger;

9) Indfiltrere eller forstyrre det lille marked's (www.detlillemarked.dk) webside eller servers eller netværk der er forbundet med det lille marked's (www.detlillemarked.dk) webside, eller på nogen måde afvise eller nægte hvilken som helst nødvendig handling, procedure, politik eller regulation af netværket der er forbundet med, direkte eller indirekte, det lille marked's (www.detlillemarked.dk) webside;

10) med eller uden intension, at overtræde hvilken som helst gældende lokal, statslig, national eller international lov,

11) "stalke" eller forfølge eller på nogen anden måde chikanere andree, og / eller

12) indsamle eller gemme personlig data om andre brugere i forbindelse med ulovlige aktiviteter, handlinger eller adfærd som uddrages i pointen oven over.

Du anerkender, at det lille marked (www.detlillemarked.dk) kan og må screene materiale, men at det lille marked (www.detlillemarked.dk) og dets udpegede har ret til (men ikke tvunget til) i deres position at afvise, flytte eller fjerne indhold der er tilgængeligt via det lille marked (www.detlillemarked.dk) webside, som overtræder reglerne.

Du er enig i, at du må overveje og vurdere, og bære alle risici der er associseret ved brug af hvilket som helst indhold, inklusive hvilken som helst tro på korrektheden, ægtheden, færdiggørels-graden eller brugbarheden, af et sådan indhold.

Du anerkender, samtygger og er enig i, at det lille marked (www.detlillemarked.dk) må have adgang, bevare og videregive dine kontoinformationer samt øvrigt indhold hvis det kræves ved lov, eller god tro om, at en sådan adgang, bevaring eller videregivelse, med rimelighed er nødvendig for at:

  • (a) overholde juridiske processer,
  • (b) håndhæve TOS
  • (c) reagere på påstande om, at Indhold krænker tredjemands rettigheder,
  • (d) svare på dine anmodninger om kundens hjemmeside, eller
  • (e) beskytte rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed for det lille marked (www.detlillemarked.dk), dets brugere og offentligheden.

Du er enig i, at det lille marked (www.detlillemarked.dk) må lukke eller fjerne din adgang til det lille marked's (www.detlillemarked.dk) webside hvis du bryder eller misbruger reglerne, ved overtrædelse af gældende regler og / eller ved anmodninger af autoriseret retshåndhæver, officiel retsinstans eller andre regeringsorganer.

Du er enig i, at det lille marked (www.detlillemarked.dk) må og vil sende nyhedsbreve til den emailadresse du bruger her på det lille marked (www.detlillemarked.dk).

det lille marked 2010 - 2019